Ochrana soukromí

V této sekci najdete zásady ochrany Vašich osobních dat.

Co to je epitéza?

Epitézy jsou silikonové náhrady částí lidského těla, které se vyznačují vysoce realistickým vzhledem. Tyto pomůcky jsou zhotovovány individuálně pro pacienty, kteří utrpěli ztrátu části těla v důsledku úrazu, onkologického onemocnění, chirurgického zákroku nebo mají vrozenou vadu.

Proč se používají epitézy?

Protetické silikonové náhrady jsou vhodné zejména v případě ztráty tkání, které nelze rekonstruovat chirurgickým zákrokem. Mezi hlavní přínosy těchto pomůcek patří obnova přirozeného vzhledu, funkční a psychické výhody pro uživatele a zabránění sociální izolaci.

Kolik náhrada stojí?

Individuální silikonová náhrada je plně hrazena z prostředků zdravotního pojištění. Podmínkou je schválení poukazu na ortopedicko-protetickou pomůcku revizním lékařem zdravotní pojišťovny pacienta.